با توجه به اینکه طراحی سایت یک کار پروژه ای محسوب می شود و وب سایت ها از نظر امکانات و کاربرد تنوع بسیار فراوانی دارند لذا ارائه تعرفه جامع جهت طراحی وب سایت عملی نمی باشد چرا که نحوه ارزیابی آن تابع پارامترهای بسیاری است و در نتیجه برای هر وب سایت بسیار متغیر خواهد بود. درعین حال CMS DESIGN جهت رفاه حال مشتریان خود، برآورد هزینه ای برای سایتهای با موضوعات مختلف داشته است که این تعرفه و هزینه ها را در جداول زیر آورده ایم:

طراحی سایت حرفه ای

 • سایت شخصی
 • زمان تحویل: ۱۲روز کاری
 • دامنه IR رایگان
 • فضای میزبانی ۵۰۰ مگابایت
 • نرم افزار: مدیریت سایت
 • ارائه فایل psd
 • ارائه قالب استاتیک
 • سامانه پشتیبانی یکساله رایگان
 • سایت دانلودی
 • زمان تحویل: ۱۴روز کاری
 • دامنه IR رایگان
 • فضای میزبانی ۱۰۰۰ مگابایت
 • نرم افزار: مدیریت سایت
 • ارائه فایل psd
 • ارائه قالب استاتیک
 • سامانه پشتیبانی یکساله رایگان
 • سایت تفریحی
 • زمان تحویل: ۱۴روز کاری
 • دامنه IR رایگان
 • فضای میزبانی ۱۰۰۰ مگابایت
 • نرم افزار: مدیریت سایت
 • ارائه فایل psd
 • ارائه قالب استاتیک
 • سامانه پشتیبانی یکساله رایگان
 • سایت شرکتی
 • زمان تحویل: ۱۴روز کاری
 • دامنه IR رایگان
 • فضای میزبانی ۲۰۰۰ مگابایت
 • نرم افزار : مدیریت سایت
 • ارائه فایل psd
 • ارائه قالب استاتیک
 • سامانه پشتیبانی یکساله رایگان
 • سایت خبری
 • زمان تحویل: ۱۴روز کاری
 • دامنه IR رایگان
 • فضای میزبانی ۲۰۰۰ مگابایت
 • نرم افزار : مدیریت سایت
 • ارائه فایل psd
 • ارائه قالب استاتیک
 • سامانه پشتیبانی یکساله رایگان
 • سایت فروشگاهی
 • زمان تحویل: ۱۶روز کاری
 • دامنه IR رایگان
 • فضای میزبانی ۲۰۰۰ مگابایت
 • نرم افزار : مدیریت سایت
 • ارائه فایل psd
 • ارائه قالب استاتیک
 • سامانه پشتیبانی یکساله رایگان

طراحی سایت ارزان

 • طراحی سایت ارزان پلن A
 • زمان تحویل: ۴ روز کاری
 • دامنه IR رایگان
 • فضای میزبانی ۱۰۰ مگابایت
 • نرم افزار مدیریت سایت
 • سامانه پشتیبانی ۶ ماهه رایگان
 • طراحی سایت ارزان پلن B
 • زمان تحویل: ۴ روز کاری
 • دامنه IR رایگان
 • فضای میزبانی ۲۰۰ مگابایت
 • نرم افزار مدیریت سایت
 • سامانه پشتیبانی ۶ ماهه رایگان
 • طراحی سایت ارزان پلن C
 • زمان تحویل: ۴ روز کاری
 • دامنه COM رایگان
 • فضای میزبانی ۵۰۰ مگابایت
 • نرم افزار مدیریت سایت
 • سامانه پشتیبانی ۶ ماهه رایگان

نکات قابل توجه :

 • هزینه های مندرج در جدول، بسته به امکانات و نیاز مشتری تغییر خواهد کرد.
 • زمان پشتیبانی رایگان پس از تحویل بر روی وب سایت پروژه ، محاسبه خواهد شد و پس از پایان زمان پشتیبانی مشتری می بایست جهت دریافت خدمات پشتیبانی ، هزینه ی آن را پرداخت نماید.
 • پس از سفارش ، ابتدا مبلغ ۵۰% دریافت و ۳۰% بعد از تایید گرافیک و شروع کدنویسی استاتیک و مبلغ ۲۰% باقی مانده نیز در انتهای سفارش ( قبل از راه اندازی بر روی وب سایت ) دریافت می گردد .